top

Арт мениджмънт

<

Почетен президент:

Димитър Манев

Артистичен директор:

Мила Павлова

Програмна политика:

Ясен Теодосиев

Координатор:

Антон Пасков

Връзки с обществеността:

Ирена Дончева

Виолета Филчовска

фейсбук

MusicArtissimo Foundation © 2011 - 2015, All Rights Reserved!

Web Agency - Kaya Productions (kayabg.com)