transparent-1980x105.png

Младежки симфоничен оркестър „PROGRESSIVE” е  проект на Фондация за култура и изкуство „Музикартисимо”, който е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Младежкият симфоничен оркестър „PROGRESSIVE” създава възможност за взаимодействие между млади представители на различни културни пластове, музикални образователни школи и пътища на реализация, което  да изпълни със съдържание и смисъл понятието „ЗАЕДНО”, в един градивен, прогресиращ и прогресивен процес.

В концепцията на проекта, включващ представянето на младежки симфоничен оркестър „в прогресия”, като основополагащ принцип е заложен интеграционният процес.

Проектът се осъществява в две фази:

I фаза:  – Балкански младежки симфоничен оркестър „PROGRESSIVE” – 2018  г. с Гала концерт на 23 юли 2018 г. на Римския стадион в Пловдив. Оркестърът е съставен от талантливи млади български музиканти и техни връстници от страните в Балканския регион.

II фаза:  – Европейски младежки симфоничен оркестър „PROGRESSIVE” –  2019 г. с Гала концерт на 22 юли 2019 г. на Римския стадион в Пловдив. Оркестърът е съставен от талантливи млади български музиканти и техни връстници от Балканите и Европа.

Младежкият симфоничен оркестър „PROGRESSIVE”  изнася ежегоден мащабен Гала концерт в  Пловдив с участието на прочут солист, а младите музиканти в неговия състав се подготвят, обучават и усъвършенстват през цялата година, предшестваща голямото събитие.

По време на престоя на Младежкия симфоничен оркестър „PROGRESSIVE”  в Пловдив ще се провеждат открити репетиции, музикални работилници и уроци на изтъкнати педагози.

©2019 MusicArtissimo Foundation. All Rights Reserved! Web Agency - Kaya Pro Ltd.

Search